انتخاب جناب آقای دكتر ظفرقندي به عنوان رييس كل سازمان نظام پزشكي موجب خوشوقتي فراوان است و نشان از  ژرف بيني و درايت اعضا محترم مجمع عمومي دارد.  ضمن تبريك به جامعه شريف پزشكي از درگاه خداوند متعال براي رييس كل محترم و جامعه سر بلند پزشكي ايران عزيز آرزوي ... بیشتر بخوانید
 
گروه علمی چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران به ریاست دبیر کنگره، دکتر مصطفی جابر انصاری و شرکت اعضای محترم انجمنهای جراحی، پیش نویس برنامه را در اختیار همکاران ارجمند قرار داده اند.   امیدواریم که پس از مطالعه، پیشنهادات خود را برای برگزاری هر چه بهتر این کنگره که در خرداد ماه 139 ... بیشتر بخوانید
 
از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش   فقدان جان سوز استاد عالی مقام و جراح پیشگام و سرآمد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و یار دیرین جامعه جراحان ایران شادروان دکتر کریم واعظ زاده را سوگوارانه به جامعه پزشکی ایران، شاگردان، همکاران و به ویژه بازماندگان شریف و همسر گرامی ... بیشتر بخوانید