نامه دکتر فاضل به رئیس جمهور

3 بهمن 1394 ساعت 04:01 ب.ظ

نامه دکتر فاضل، ریاست محترم جامعه جراحان ایران به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور: