هیئت های علمی

هیئت علمی

 دکتر کاظم عباسیون، دکتر ایرج فاضل، دکتر مهدی کلانتری، دکتر محمود متین، دکتر ولی الله محرابی ، دکتر محمدعلی میرفخرائی، دکتر انوشیروان هدایت دکتر مصطفی جابرانصاری، دکتر احمد حسنتاش، دکتر محمدمهدی حفیظی، دکتر محمدتقی خرسندی، دکتر هرمز شمس، دکتر کورش شمیمی، دکتر سیاوش صحت


هیئت اجرائی

دکتر کورش شمیمی، دکتر سهراب شیبانی، دکتر سیاوش صحت، دکتر کاظم عباسیون، دکتر ایرج فاضل، دکتر ولی الله محرابی، دکتر محمدعلی میرفخرائی دکتر ابوالقاسم اباسهل، دکتر جواد باستار، دکتر مریم پوررضا، دکتر مصطفی جابرانصاری، دکتر محمد خازنی فر، دکتر حمید رحمت، دکتر محمدعلی زرگر


هیئت علمی جامعه جراحان ایران

دکتر ایرج فاضل، دکتر ولی الله محرابی، دکتر محمود متین، دکتر انوشیروان هدایت دکتر ابوالقاسم اباسهل، دکتر مصطفی جابرانصاری، دکتر سیاوش صحت، دکتر کاظم عباسیون


هیئت آموزشی ـ پژوهشی

دکتر عزیزالله عباسی ، دکتر علی عبداللهی، دکتر عبدالله عزیزیان، دکتر رامش عمرانی پور، دکتر ابوالحسن غرائی، دکتر محمد تقی قضاوی، دکتر مهدی کلانتری ، دکتر علیرضا کلانتر معتمد، دکتر مجید مشک گو، دکتر احمد میر، دکتر عباس میرمالک، دکتر شروین نجفی زاده، دکتر جواد نصیری ، دکتر علی یعقوبی نوتاش دکتر لاله امینی، دکتر مصطفی جابرانصاری، دکتر علی جلالی، دکتر آزاده جولائی، دکتر احمد حسن‌تاش، دکتر ضرغام حسین احمدی، دکتر حسین حق شناس، دکتر احمد خالق نژاد طبری، دکتر محمد ربیعی هاشمی، دکتر داریوش راوری، دکتر منوچهر شاکری، دکتر فرامرز شاهرخی، دکتر کورش شمیمی، دکتر سیاوش صحت، دکتر علی عرب‌خردمند


کمیته تحقیقات آموزشی

دکتر مهدی کلانتری، دکتر عباس میرمالک، دکتر جواد نصیری دکتر مصطفی جابرانصاری، دکتر احمد حسن‌تاش، دکتر سیاوش صحت