" وبینار آموزه های قانونی در جراحی، پیشگیری از شکایات پزشکی و دفاع خوب " در پنجشنبه 12 اسفند ماه 1400 برگزار می شود.

|

تاریخ درج : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
زمان درج : ۱۰:۱۲
دفعات کلیک شده: 155