کاربرد آنتی بیوتیک ها در جراحی - دکتر هادی احمدی آملی

عنوان: کاربرد آنتی بیوتیک ها در جراحی

تهیه کننده: دکتر هادی احمدی آملی

تاریخ: تیر ماه 1399

1 ـ آنتی بیوتیکجها در جراحی به سه روش مورد استفاده قرار می گیرند.

الف ـ پروفیلاکتیک

ب ـ Empiric  (تجربی)

ج ـ قطعی (Definitive)

ـ الف: تجویز پروفیلاکیتک قطعی:

 • مصرف آنتی بیوتیک ها قبل از ایجاد عفونت و به منظور پیشگیری از ایجاد آن است.
 • خطر عفونت زیاد
 • خطر عفونت زیاد نیست ولی پیامد عفونت خیلی خطرناک خواهد بود (کار گذاشتن پروتز در بدن)
 •  آنتی بیوتیکی که در این موارد مصرف می شود باید بر میکروبهای شایع و محتمل آن عمل جراحی مؤثر باشد
 • تجویز 5/0 ساعت تا 1 ساعت قبل از عمل
 • تجویز طولانی تر این آنتی بیوتیک ها معمولا  بی فایده است. در صورت طولانی شدن عمل یا خون ریزی دوز آنتی بیوتیک حین عمل باید تکرار شود.
 • جدول

اصل جدول در کتاب شوارتز موجود است.

ـ ب : تجویز تجربی (Empiric):

 • در صورت وجود نشانه های عفونت بدون کشت
 • بعد از دریافت نتیجه کشت انتی بیوتیک میجتواند تغییر کند
 • در این نوع درمان، آنتی بیوتیک وسیع الطیف آغاز می شود و de - escalation بعد از دریافت کشت آنتی بیوتیک با طیف دقیق تر و محدودتر داده می شود
 •  تأخیر در شروع آنتی بیوتیک تجربی باعث افزایش عوارض و مرگ و میر میجججشود.

 

ـ ج : تجویز قطعی (Definitive):

 • تجویز آنتی بیوتیک بر اساس نتایج کشت و آنتی بیوگرام
 • طول مدت درمان:

طول مدت درمان آنتی بیوتیک ها تا حدی مورد بحث است (Controversial). در تجویز تجربی توصیه می شود بیش از 3 تا 5 روز مصرف نشود. چنانچه بعد از این مدت کشت منفی بود نباید آنتی بیوتیک را ادامه داد.

 • استفاده طولانی مدت از آنتی بیوتیک های تجربی خطر مرگ و میر را افزایش می دهد.

در عفونت های پلی میکروبیال (مثل پرتیونیت و عفونت های نکروزان نسج نرم) کنترل منشأ عفونت با جراحی بهترین اقدام درمانی است؛ اگرچه آنتی بیوتیک بعنوان یک عامل مهم کمکی نقش دارد.

 • اگر بیماری بر اساس آنتی بیوتیک اولیه ای که بصورت تجربی تجویز شده پاسخ مناسبی به درمان داد نباید صرفاً بر اساس کشت و آنتی بیوگرام درمان را تغییر داد.  
 • در موارد پرتیونیت چنانچه پس از 3 تا 5 روز مصرف Iv آنتی بیوتیک ها فرد ایلئوس ندارد و می تواند دارو را بصورت خوراکی مصرف کند استفاده از آنتی بیوتیک های خوراکی (مترونیدازول + سیپرفلاکسازین) سودمند است.
 • اندازه گیری سریال پروکلسیتونین در قطع کردن سریعتر آنتی بیوتیک ها مؤثر است.

 

2 ـ مدت زمان مصرف آنتی بیوتیک ها:

 • در ترومای نافذ شکم بدون آسیب احشاء توخالی و در آپاندیسیت ساده، حداکثر 24 ساعت
 • در آپاندیسیت پرفوره و یا گانگرنه 3 تا 5 روز
 • پاره گی احشاء همراه با آلودگی متوسط 5 تا 7 روز
 • پریتونیت شدید 7 تا 14 روز

در پریتونیت ها پیش آگاهی بیمار عمدتاً به توانایی جراح در کنترل منشاء عفونت بستگی دارد و نه مدت آنتی بیوتیک تجویزی .

* در مورد عفونت های داخلی شکمی چنانچه در دوره مناسب آنتی بیوتیک داده شود و بیمار تب، لکوسیتوز و پلی مونونوکلئوز  ندارد می توان آنتی بیوتیک را قطع کرد

 • وجود یک یا بیشتر از این موارد، دلیل حتمی بر ادامه آنتی بیوتیک ها نیست و باید دنبال علت تب و لکوسیتوز باشیم (مثل سونوگرافی برای وجود آبسه).

3 ـ ملاحظات:

1ـ صرف وجود درن دلیل بر مصرف طولانی آنتی بیوتیک نیست و نباید تجویز شود.       

2ـ اکثر موارد عفونت زخم فقط نیاز به درمان مناسب دارند و آنتی بیوتیک در موارد خاص (سلولیت، دیابت ...) تجویز می شود.

3ـ اکثر زخمهای آلوده قبلاً باز گذاشته می شدند. امروزه می توان اکثر این زخمها را روی درن (مانند Penrose) بست. خطر عفونت در این موارد زیاد نیست.

4ـ اکثر اعمال جراحی آنورکتال  نیاز به آنتی بیوتیک ندارد.

5ـ اعمال جراحی رکتوم و کولورکتال فقط نیاز به آنتی بیوتیک پروفیلاکسی دارند.

6ـ در بسیاری از اعمال جراحی Clean ، داروی انتخابی سفالکسین است ولی بسیاری از همکاران از سفتریاکسون استفاده می کنند در حالیکه سفتریاکسون یک سفالوسپورین نسل سوم است و اصلاً روی میکروب های gr+ پوشش خوبی ندارد.

7ـ زمان نامناسب تجویز:

 • بهتر است اغلب آنتی بیوتیک ها مانند سفازولین حدود نیم ساعت قبل از برش جراحی تجویز شوند.
 • تجویز دیرتر باعث می شود در هنگام برش جراحی به غلظت مناسب دارو دست نیافته باشیم.
 • در هنگام تجویز وانکومایسین بهتر است آنتی بیوتیک 2 ساعت قبل از عمل داده شود زیرا تجویز این دارو باید به آهستگی و در عرض نیم تا یک ساعت صورت گیرد. 

8ـ دوز مناسب و توصیه شده سفازولین 2 گرم است

 • (یک گرم سفازولین کافی نیست)
 • وزن بیمار در تعیین دور منظور شود.

9ـ تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پس از خاتمه عمل هیچ سودی ندارد متأسفانه بسیاری از جراحان آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک را روزها بعد از عمل ادامه می دهند که این باعث افزایش مقاومت میکروبی شده و بی فایده است.

 

|

تاریخ درج : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
زمان درج : ۷:۰۴
دفعات کلیک شده: 6628