سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فن آوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

از تاریخ 3 الی 10 آذر ماه 1397 
 
 دبیرخانه جشنواره: - 83532346 
 
وب سایت: www.stemcellfestival.com
 
|

تاریخ درج : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
زمان درج : ۱۱:۳۷
دفعات کلیک شده: 182